ten-daleki.warszawa.pl - Ona ju? daleka jak zimne s?o??ce
HOME ABOUT GALLERY CONTACT MAP
Ona ju? daleka jak zimne s?o??ce
Kt??re widzisz we mgle
Nie us?yszy wi??cej nikt tej melodii
Kt??r? odda?e? jej
Rozstrojonej struny d?wi??k
Samotno?ci cichy p?acz
Coraz g?o?niej jednak gra niepokorna
Wiecznie g?odna dusza twa

I do biegu zrywasz si??
Cho?? z ran jeszcze p?ynie gor?ca krew
Gdy z gitary ?cierasz kurz
Pierwszy u?miech wolno rodzi si??
Nie ma jej, nie wr??ci tu
Nowy g???d do przodu pcha
Dzie?? jak ?wieca topi si??
Krzyczy zmarnowany czas

Nie pytaj mnie co robi??
Biegnij, ratuj siebie
Nie pytaj mnie gdzie sens
Bo ja tak?e tego nie wiem
Nie pytaj, biegnij szybciej
By serce twe nie spa?o, nie
Ju? coraz wi??cej wiesz
Lecz ci?gle czego? ma?o jest

Jak pijany chodzisz tym
Co przynosi ka?dy nowy dzie??
Tyle smak??w, tyle barw
Po?r??d nich jej obraz blednie jak sen
Cho?? to niebezpieczne jest
Idziesz coraz g???biej w las
Coraz szybciej kr??ci si??
Szpula z filmem w kt??rym grasz

Nie pytaj mnie co robi??
Biegnij, ratuj siebie
Nie pytaj mnie gdzie sens
Bo ja tak?e tego nie wiem
Nie pytaj, biegnij szybciej
By serce twe nie spa?o nie
Ju? coraz wi??cej wiesz
Lecz ci?gle czego? ma?o jest

poprzednia piosenka nastepna piosenka